TUYỂN SINH HÈ NĂM HỌC 2019 – 2020

TUYỂN SINH HÈ NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

TUYỂN SINH HỌC HÈ NĂM HỌC 2020-2021 I. Công tác tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh: 1. Mầm non: Nhóm trẻ, Lớp mầm, chồi, lá. 2. Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5 3. THCS: Từ lớp 6 đến lớp 9 Bao gồm học sinh học: Bán trú – Nội trú và Ngoại trú. `II.Thời gian học hè: – Bậc học Mầm non: Từ 15.7.2020 ( Nhóm trẻ, lớp... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM TỪ NGÀY 20/5/2019 ĐẾN 30/5/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM TỪ NGÀY 20/5/2019 ĐẾN 30/5/2019

Lượt xem:

Đề nghị tất cả các đồng chí thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Chúc các đồng chí hoàn thành tốt công việc. Xin cảm ơn! ...
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO ĐIỂM CUỐI NĂM HỌC

Lượt xem:

ĐỂ CHUẨN BỊ CÔNG TÁC CHẤM VÀ NHẬP ĐIỂM CÁC MÔN HỌC CỦA BẬC TIỂU HỌC VÀ THCS, ĐỀ NGHỊ GVCN CÁC LỚP DOWNLOAD MẪU BẢNG ĐIỂM CỦA  LỚP MÌNH ĐỂ KỊP THỜI GIAN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỂ RA. GVCN TẢI THEO MẪU CỦA TỪNG LỚP DƯỚI ĐÂY: LỚP 1A: LỚP 1B: LỚP 2: LỚP 3: LỚP 4: LỚP 5: LỚP 6: LỚP 7: ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC HÈ NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC HÈ NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...