TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN “VỀ TẤM GƯƠNG TỐT NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CÁC THỜI KỲ” CHO HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC.

Lượt xem:

Đọc bài viết

SÁNG NGÀY 31/10/2020, TRƯỜNG TH & THCS HAI BÀ TRƯNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN “VỀ TẤM GƯƠNG TỐT NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CÁC THỜI KỲ” CHO HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC.
Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các lớp khối Tiểu Học, với sự đầu tư về nội dung, nhân vật, cũng như trang phục thể hiện,…
CHÚC MỪNG CÁC LỚP ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC PHẦN THI CỦA MÌNH!!!