TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong năm học cũng như giai đoạn sắp tới. Trường TH & THCS HAI BÀ TRƯNG xin thông báo tuyển dụng nhân sự. *GV: 01 Anh văn. * Nhân viên: 01 NV cấp dưỡng. *Yêu cầu chung: – Có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt. – Có sức khỏe tốt, nhiệt tình và năng động trong công việc.... ...